Julkaisut aiheittain

Kehityspoliittinen selonteko 2014

Kehityspoliittinen selonteko 2014 (pdf, 2 632 Kt)

Suomi osallistuu omalla kehityspolitiikallaan ja -yhteistyöllään köyhyyden vähentämiseen ja kestävän kehityksen turvaamiseen. Yhteiset ponnistukset
vaikuttavat: köyhyys on vähentynyt, mutta tehtävää riittää vielä. 

Valtioneuvoston selonteossa esitellään, miten kehityspoliittiseen ohjelmaan perustuvat toimet tuottavat tulosta, sekä esimerkkejä tuloksista. Lisäksi selonteossa käsitellään sitä, mitkä muut politiikansektorit kuin kehityspolitiikka vaikuttavat kehitysmaiden mahdollisuuksiin parantaa kansalaistensa hyvinvointia.

Suomen kehityspolitiikan ytimessä on ajatus maailman jokaisen ihmisen oikeudesta hyvään elämään: elinkelpoiseen ympäristöön, koulutukseen, turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin, toimeentuloon ja vaikutusmahdollisuuksiin.