Julkaisut aiheittain

Kehityspoliittinen metsälinjaus

Lue selailtava näköisversio

Suomi painottaa ihmisoikeusperustaisella kehityspolitiikallaan ja -yhteistyöllään metsien kestävää ja demokraattista hallintaa sekä metsistä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista jakoa muun muassa metsien omistus- ja käyttöoikeuksia vahvistamalla.

Metsäsektorin kehitysyhteistyön tärkeimpänä tavoitteena säilyy äärimmäisen köyhyyden poistaminen, köyhien aseman vahvistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Metsät säilyvät tärkeinä ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä osana maaseudun maankäyttöä. Metsät antavat hakkuu- ja muita tuloja sekä tarjoavat työtä ja parantavat ruokaturvaa.

Osallistavan ja työllistävän vihreän talouden mukaisesti edistetään sellaista tehokkaampaa ja kestävämpää luonnonvarojen käyttöä, joka ei edistä metsäkatoa.

Metsälinjauksen mukaisia metsäyhteistyön teemoja ovat: oikeus metsän käyttöön, päätöksentekoon ja hyötyjen oikeudenmukaiseen jakoon, metsät polttopuun ja energian lähteenä, metsäsektorin arvoketjut, kestävä tuotanto ja käyttö, kansalliset metsäohjelmat ja hyvä hallinto, metsät ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä metsät osana ympäristöä ja maankäyttöä.

Kehityspoliittinen metsälinjaus (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)