Julkaisut aiheittain

Julkaisu: Kehitys ja turvallisuus Suomen kehityspolitiikassa

Kehitys ja turvallisuus Suomen kehityspolitiikassa

Kehitys ja turvallisuus Suomen kehityspolitiikassa, 2009 (PDF, 2,9 Mt)

Kehitys ja turvallisuus ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Ulkoministeriön Kehitys ja turvallisuus Suomen kehityspolitiikassa: yhteistyön suuntaviivoja -asiakirja ohjaa hallituksen kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanoa kehitysmaiden vakauden ja turvallisuuden edistämisessä.

Asiakirja tukee maa- ja aluetason yhteistyötä ja Suomen aktiivista osallistumista monenkeskiseen yhteistyöhön ja kansainvälisillä foorumeilla käytävään keskusteluun.

 

 

kriisinhallinta
turvallisuus