Julkaisut aiheittain

Julkaisu: Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö - Suomen toimintasuunnitelma (2008-2011)

Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö - Suomen toimintasuunnitelma (2008-2011) (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 24 sivua, 932 kt)

Kehitysmaiden osallistuminen kansainväliseen kauppaan on tärkeä tekijä maailman köyhyyden vähentämiseksi. Kasvava vienti lisää yritysten tuotantoa ja luo työpaikkoja. Vientitulot luovat puolestaan perustan niiden tuotteiden tuonnin rahoittamiseksi, joita maa ei itse voi tai halua tuottaa.

Kauppaa tukevalla kehitysyhteistyöllä voidaan vahvistaa kehitysmaiden kapasiteettia neuvotella itselleen edullisia kauppasopimuksia ja hyödyntää niitä tehokkaasti. On tärkeää, että kauppaa tukevalla yhteistyöllä on sijansa myös kehitysmaiden välisessä kehitysyhteistyössä, jossa avunantajina ovat nousevat kehitysmaat, kuten Brasilia, Intia ja Kiina.

Tämä toimintasuunnitelma on laadittu kiinteässä yhteistyössä eri sidosryhmien, sekä kansalaisjärjestöjen että elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Järjestöillä ja yrityksillä onkin keskeinen rooli kestävän taloudellisen kehityksen tukemisessa kehitysmaissa Suomen kauppa- ja kehityspolitiikan ohella.