Julkaisut aiheittain

Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toimeenpano Suomen kehityspolitiikassa

Hallituksen kehityspoliittinen toimintaohjelma (2012) velvoittaa ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toimeenpanoon kaikessa Suomen harjoittamassa kehityspolitiikassa sekä kehitysyhteistyössä.

Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toimeenpano Suomen kehityspolitiikassa (avautuu uuteen ikkunaan)

Toimintaohje kattaa ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toimeenpanon kahdenvälisessä ja kansainvälisessä poliittisessa vuoropuhelussa ja -yhteistyössä sekä kansalaisjärjestöyhteistyössä. Lähtökohdat ovat sovellettavissa myös temaattiseen toimintaan.

Kehityspoliittisen toimintaohjelman mukaan: ”Suomen lähtökohtana on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen. Sen tavoitteena on, että köyhimmätkin ihmiset tuntevat oikeutensa ja kykenevät toimimaan niiden puolesta. Yhtä tärkeää on, että viranomaiset tuntevat heitä koskevat ihmisoikeusvelvoitteet ja ovat kykeneviä panemaan niitä toimeen.”

Samansuuntaisesti ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa määrittävät myös valtioneuvoston muut linjaukset, kuten vuoden 2009 Ihmisoikeuspoliittinen selonteko.

Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa on linjassa YK-järjestöjen kesken vuonna 2003 sovitun ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toimeenpanon kanssa:

  • Kaiken kehitysyhteistyön, kehityspolitiikan ja teknisen avun tulee edistää YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa sekä muissa kansainvälisissä ihmisoikeusinstrumenteissa määrättyjen ihmisoikeuksien toimeenpanoa;
  •  YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja muihin kansainvälisiin ihmisoikeusinstrumentteihin sisältyvien ihmisoikeusmääräyksien sekä niistä johdettujen ihmisoikeusperiaatteiden, tulee ohjata kaikkea kehitysyhteistyötä ja ohjelmointia kaikilla sektoreilla sekä kaikissa hanketoiminnan vaiheissa;
  • Kehitysyhteistyöllä tulee tukea kehitysmaiden viranomaisten voimavaroja toimeenpanna heille kuuluvat ihmisoikeusvelvoitteet ja/tai paikallisen väestön voimavaroja toimia omien oikeuksiensa toteutumiseksi.

Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa ei luo uusia ihmisoikeusnormeja, uusia kehityspolitiikan toimeenpanovälineitä, eikä kumppanimaille uusia velvoitteita niiden aiemmin voimaansaattaviin ihmisoikeusoikeussopimuksiin.

Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan avulla toimeenpannaan kehitysyhteistyön avun eri muotoja siten, että viranomaiset toimivat entistä vastuullisemmin ihmisoikeuksien toimeenpanemiseksi ja väestöllä on tietoa sekä toimintamahdollisuuksia vaatia omien oikeuksiensa toteutumista.

ihmisoikeudet