Julkaisut aiheittain

Globaaliin vastuuseen kasvaminen - näkökulmia maailman hahmottamisen pedagogiikkaan

Globaaliin vastuuseen kasvaminen - näkökulmia maailman hahmottamisen pedagogiikkaan (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 59 sivua, 1,67 Mt)

Maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvaminen on keino vastata globalisoituvan maailman haasteisiin koulussa. Siinä etsitään reilumpaa, oikeudenmukaisempaa ja kohtuullisempaa tapaa elää maapallolla, jonka resurssit ovat rajalliset. Sosiaalisen kestävän kehityksen, YK:n vuosituhattavoitteiden, yhdenvertaisuuden ja maailman hahmottamisen teemoihin otetaan erilaisia näkökulmia ja pohditaan miten niihin voisi tarttua koulun arjessa.

Käsikirja tarjoaa opettajalle käytännöllisiä opetukseen sovellettavia ideoita sekä teoreettisempaa pohdintaa siitä, kuinka tarttua globaaleihin kehityskysymyksiin ja avata maailman erilaisia todellisuuksia oppilaille ja opiskelijoille.