Julkaisut aiheittain

Exploring the Security-Development Nexus - Perspectives from Nepal, Northern Uganda and Sugango

Exploring the Security-Development Nexus (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 148 sivua, 2,21 Mt)

ISBN 978-951-724-822-8

Tässä raportissa, jonka Suomen ulkoasiainministeriö on tilannut Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitoksen organisoimalta itsenäiseltä tutkijaryhmältä, selvitellään mitä mahdollisuuksia ulkopuolisilla on puuttua etelän konflikteihin ja konflikteja seuraaviin tilanteisiin ja mitä ongelmia puuttumisyrityksissä voidaan kohdata.

Raportissa käsitellään teoreettisemmalla tasolla turvallisuuden ja kehityksen sidokseksi kutsuttua ilmiötä ja kehitysavun roolia konfliktitilanteissa ja niiden jälkeen, ja yhdistetään tämä tarkastelu tapaustutkimuksiin konfliktialueilta Nepalista ja Pohjois-Ugandasta ja sen raja-alueilta Etelä-Sudanista ja Kongon demokraattisesta tasavallasta.

Tutkijaryhmä pitää Suomen ja muiden avunantajien lisääntyvää panostusta ns. hauraisiin tilanteisiin tervetulleena ja suosittaa että ne edelleen tehostaisivat toimintaansa konflikteissa ja niiden jälkeen, olipa kyse maista jotka ovat niiden perinteisiä kumppaneita tai alueista joilla niiden aiempi toiminta on ollut hajanaisempaa.

Raportissa argumentoidaan että sellaiset tilanteet kuitenkin ovat erittäin monimutkaisia ja vaikeasti hallittavissa ja kansainvälisessä keskustelussa tarjotut toimintaohjeet ovat vielä vaillinaisia ja vajavaisia.

Keskeinen vaatimus jokaisessa interventiossa on paikallisten olojen perinpohjainen tuntemus.

turvallisuus