Julkaisut aiheittain

Afrika i Finlands utvecklingspolitik - Finlands utvecklingspolitiska ramprogram

Afrika i Finlands utvecklingspolitik - Finlands utvecklingspolitiska ramprogram (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 2,18 Mbyte, 44 sidor)

Afrikka Suomen kehityspolitiikassa – kehityspoliittinen puiteohjelma (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 5,2 Mt, 44 sivua)

Africa in Finnish Development Policy - Finland's development policy framework programme (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 2,1 MB, 44 pages)

Politique de développement Afrique de la Finlande - Programme-cadre de la Finlande en matière de développement (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 2,2 MB)


Ramprogrammet ”Afrika i Finlands utvecklingspolitik” har som mål att skapa en strategisk referensram för arbetet genom att stärka partnerskapet mellan Finland och Afrika med utvecklingspolitiska medel. Afrikaprogrammet bygger på statsrådets
utvecklingspolitiska program och styr hur detta omsätts i praktiken.