Julkaisut aiheittain

Globalisaation hallinta ja Suomi – Valtioneuvoston globalisaatioselvitys eduskunnalle

Suomeksi: Globalisaation hallinta ja Suomi – Valtioneuvoston globalisaatioselvitys eduskunnalle (avautuu uuteen ikkunaan) – 10.5.2005 (PDF)

På svenska: Globaliseringen och Finland – Statsrådets utredning till riksdagen om globaliseringen (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta pyysi 5.10.2000 valtioneuvostolta perustuslain 97 § 1 momentin nojalla selvityksen Suomen poliittisista linjauksista globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Selvityspyynnössään valiokunta totesi, että globalisaatioon liittyvät kysymykset ovat keskeisesti esillä kansainvälisillä foorumeilla ja että eduskunta on tarpeen kytkeä Suomen globalisaatiota koskevaan poliittiseen keskusteluun.

Vastaten ulkoasiainvaliokunnan pyyntöön ulkoasiainministeriö antoi Eduskunnalle 19.6.2001 selvityksen "Globalisaation hallinta ja Suomi - Ulkoasiainministeriön eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle antama selvitys Suomen poliittisista linjauksista globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä" (UTP 12/2001 vp).