Julkaisut aiheittain

Focus 2012 - Focus on the Economy and Technology

Focus on the Economy and Technology(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), den till de internationella nyckelmarknaderna riktade årliga publikationen om Finland, har nu kommit ut för tionde gången. Årets tidning lyfter fram Finlands styrkor särskilt inom design, entreprenörskap och naturresurshushållning.

Focus ges ut i samarbete mellan utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Tekes, Sitra, Invest in Finland och Finnfacts.

Tidningen delas i första hand ut på Finlands ambassader samt på internationella exportevenemang och seminarier som presenterar finländskt kunnande..