Julkaisut aiheittain

FinWaterWEI II – Suomen vesiohjelma Kirgisiassa ja Tadžikistanissa

Keski-Aasian vesiohjelma 2014–2017 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 560 KB, 6 sivua) 

Suomen vesiohjelmalla Kirgisiassa ja Tadžikistanissa vahvistetaan vesivarojen kestävää, oikeudenmukaista ja oikeusperustaista hallintaa. Ohjelman tavoitteena on veteen liittyvien ristiriitojen vähentäminen sekä veden saatavuuden ja laadun parantaminen.

Ohjelmassa koulutetaan kumppanimaiden viranomaisia tuottamaan ja hyödyntämään luotettavaa veteen ja ympäristöön liittyvää seurantatietoa. Samalla edistetään viranomaisten keskinäistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä sekä väestön mahdollisuuksia vaikuttaa heitä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Vesivarojen oikeudenmukaisella hallinnalla ehkäistään konflikteja sekä maiden välillä että niiden sisällä.

Vesiohjelman budjetti vuosille 2014–2017 on 8 miljoonaa euroa.  Ohjelmaa hallinnoi Suomen ympäristökeskus SYKE. Hanketuki kumppanimaihin kanavoidaan kansainvälisten asiantuntijajärjestöjen kautta niiden erityisosaamista hyödyntäen. Keskeinen asema on YK:n Euroopan talouskomissiolla (UNECE).

turvallisuus
vesi