Esite: Women's Participation will be Important for Influencing Climate Change

Esite: Women's Participation will be Important for Influencing Climate Change

Women`s Participation will be Important for Influencing Climate Change (PDF, 2 sivua, 220 kt)

Ilmastonmuutos on erittäin vakava uhka kestävälle kehitykselle ja se vaarantaa YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisen. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on suoraan yhteydessä köyhyyden vähentämiseen. Siksi on tärkeää, että saavutetaan kattava uusi ilmastosopimus vuoden 2009 loppuun mennessä.

Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen edellyttää täyttä sitoutumista ja toimintaa niin miehiltä kuin naisiltakin.

Esite koostaa Liberian naiskonferenssissä maaliskuussa 2009 hyväksytyn toimintasuunnitelman ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.