Esite: Women and Gender Equality in Finnish Development Cooperation

Women and Gender Equality in Finnish Development Cooperation

Women and Gender Equality in Finnish Development Cooperation (PDF, 1,46 MB)

Esitteestä saa tietoa siitä, miten Suomi edistää naisten oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa kehitysyhteistyössään.