Broschyr: Finland och EU:s utvecklingssamarbete

Broschyr: Finland och EU:s utvecklingssamarbete

Finland och EU:s utvecklingssamarbete (PDF, 4,8 Mbyte)

Suomi ja EU:n kehitysyhteistyö (PDF, 4,8 Mbyte)

Europeiska unionen är utvecklingsländernas viktigaste samarbetspartner om man ser till utvecklingsbistånd, handelsutbyte och direkta investeringar. EU-stödet är en viktig del av Finlands bilaterala och multilaterala biståndshelhet.