Esite: Budjettituki köyhyyden vähentäjänä

Esite: Budjettituki köyhyyden vähentäjänä

Budjettituki köyhyyden vähentäjänä (PDF, 20 sivua, 780 kt)

Budjettituella tavoitellaan avun tehostamista. Avunantajat kanavoivat tuen suoraan kehitysmaan valtion budjettiin, josta se ohjataan maan omien verovarojen kanssa köyhyydenvähentämisohjelmaan.