Julkaisut aiheittain

Elements for discussion: Access to justice for persons living in poverty: a human rights approach

Lue selailtava näköisversio

Jokaisella ihmisellä on oikeus puolustaa omia oikeuksiaan oikeusistuimissa. Oikeusturva on usein myös välttämätön ehto muiden ihmisoikeuksien toteutumiselle.köyhimpien ihmisten elämässä oikeusturva ei usein toteudu. Tähän voivat olla syinä taloudellisten voimavarojen vähäisyys, sosiaalinen syrjintä, tiedon puute, poliisiasemien ja tuomioistuinten kaukainen sijainti tai korruptio ja tarpeettoman monimutkaiset oikeusprosessit.

Tässä julkaisussa analysoidaan, mitä voitaisiin tehdä, jotta oikeusturva toteutuisi myös köyhimpien lasten, naisten ja miesten elämässä. Tutkimus sisältää konkreettisia suosituksia siitä, miten oikeusvaltion periaatteiden toteutumista voitaisiin edistää kehitysyhteistyön keinoin.

Julkaisun kirjoittajat ovat YK:n ihmisoikeusraportoija tri Magdalena Sepúlveda Carmona sekä hänen neuvonantajansa Kate Donald. Julkaisu sisältää Suomen kehitysministerin Pekka Haaviston kirjoittaman esipuheen.

Access to justice for persons living in poverty: a human rights approach (PDF)

ihmisoikeudet