Årsrapport: Finlands utvecklingssamarbete 2011

Finlands utvecklingssamarbete 2011

Finland's utvecklingssamarbete 2011 (PDF, 1 MB, 16 sidor)

Finlands utvecklingssamarbete 2010 är en kort presentation av den publikation om utvecklingspolitik och -samarbete som tilldelats riksdagen Kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä koskeva kertomus vuodelta 2011