Julkaisut aiheittain

Afrika i Finlands utvecklingspolitik - Finlands utvecklingspolitiska ramprogram

Afrika i Finlands utvecklingspolitik - Finlands utvecklingspolitiska ramprogram (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 2,18 Mbyte, 44 sidor)

Ramprogrammet ”Afrika i Finlands utvecklingspolitik” har som mål att skapa en strategisk referensram för arbetet genom att stärka partnerskapet mellan Finland och Afrika med utvecklingspolitiska medel. Afrikaprogrammet bygger på statsrådets utvecklingspolitiska program och styr hur detta omsätts i praktiken.