Intyg över säkerhetsutredning av person

Alla de intyg över säkerhetsutredning av person (Personnel Security Clearence Certificate, PSCC) som internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet förutsätter utfärdas i Finland av Nationella säkerhetsmyndigheten (National Security Authority, NSA) som finns vid utrikesministeriet.

Lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) ändrades den 1 januari 2015.

Den gamla blanketten med försäkran har tagits ur bruk. Efter den 1 januari 2015 behandlar NSA endast nya, korrekt ifyllda blanketter Ansökan om säkerhetsutredning av person (PSC-intyg), försedda med en försäkran undertecknad av den som är föremål för ansökan.

För PSC-intyget görs en säkerhetsutredning. Utredningen görs på grundval av en blankett som finns på skyddpolisens  webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Skicka den ifyllda blanketten, undertecknad av den som är föremål för utredningen, tillsammans med ansökan om PSC-intyget till NSA.

PSC-ansökningsblankett (Öppnar nytt fönster)

Blankettanvisningar för PSC-ansökan (Öppnar nytt fönster) (på finska)

PSC-anvisiningar (Öppnar nytt fönster) (på finska)

Anvisning om hantering av internationellt säkerhetsklassificerat informationsmaterial (pdf, på finska, uppdaterad 2024) (Öppnar nytt fönster)