Henkilötietojen käsittelyn kuvaukset

Etyjin vaalitarkkailutehtäviin hakeutuminen (pdf, 354 kt, 3 sivua)

EU:n vaalitarkkailutehtäviin hakeutuminen (pdf, 353 kt, 3 sivua)

Hakeminen ulkoasiainhallinnossa avoinna oleviin tehtäviin (pdf, 405 kt, 3 sivua)

Kehitys-Utveckling -lehden tilaajarekisteri (pdf, 356 kt, 3 sivua)

Konsuliasioiden asianhallintajärjestelmä (pdf, 353 kt, 3 sivua)

Matkustusilmoitus.fi-palvelu (pdf, 353 kt, 3 sivua)

Ulkoministeriön ja ulkomaanedustustojen kameravalvonta (pdf, 351 kt, 3 sivua)

Vierashallintajärjestelmä (pdf, 351 kt, 3 sivua)

Viisumin hakeminen Suomeen, kolmansien maiden kansalaiset (pdf, 354 kt, 3 sivua)

Yhteystieto- ja sidosryhmärekisteri (pdf, 355 kt, 3 sivua)