Hallituksen norminpurkuhanke

Säädösten sujuvoittaminen eli norminpurku on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota. Ulkoministeriö on ollut vuonna 2017 mukana kahdella eri hankkeella.

Hallituksen kärkihanke logo fi lila

Konsulipalvelulain muutoshanke

Ulkoministeriössä on käynnistetty konsulipalvelulain muutoshanke, joka tarkastelee konsulipalvelulain kansallisia muutostarpeita ml. säädösten sujuvoittaminen ja norminpurku. Lainmuutoksessa esitetään, että edustustoissa suoritettavia notaaripalveluja voitaisiin ulkoistaa  tietyillä alueilla, joissa edustustoverkko on harvalukuinen ja etäisyydet edustustojen välillä ovat pitkiä.

Lisäksi tarkastellaan konsulipalvelulaissa ja  erityislainsäädännössä säädettyjen konsulipalveluiden hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamista. Tämä voi tarkoittaa myös  hallinnon kustannusten vähenemistä.

Lisätietoa: hallituksen esitys, HE 168/2017

Kehitysyhteistyön toimintatapauudistus

Kehityspolitiikan ja -yhteistyön toimintatapojen uudistaminen on yksi nykyisen hallituksen tavoitteista. Tarkastuksissa on havaittu, että kehitysyhteistyön laadussa ja hallinnollisessa tehokkuudessa on parannettavaa.

Hanke kohdistuu kehitysyhteistyön strategisen johtamisen kehittämiseen, prosessien ja järjestelmien tehostamiseen ja henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja kohdentamiseen. Hankkeella pyritään varmistamaan mm. kehitysyhteistyöinstrumenttien ja -kanavien rakenteen selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Hanke käynnistettiin tammikuussa 2017. Prosessissa arvioidaan mm., mitä kokonaisuuksia voitaisiin keskittää, ulkoistaa tai yhdistää suurempiin kokonaisuuksiin.

Toimintatapojen yksinkertaistaminen palvelee virkamiestyön lisäksi kehitysyhteistyötä toimeenpanevia kehitysyhteistyökumppaneita, joita ovat mm. kansalaisjärjestöt, kansainväliset järjestöt ja yritykset.

Aikaisempia norminpurkuhankkeita