Hallituksen norminpurkuhanke

Säädösten sujuvoittaminen eli norminpurku on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota. Ulkoministeriö on mukana kahdella eri hankkeella.

Hallituksen kärkihanke logo fi lila

Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta

Ulkomaalaislain muuttamista koskeva hanke vastaa hallituksen tavoitteeseen lupa- ja valitusprosessin sujuvoittamisesta. Hanke parantaa viisumivelvollisen oikeusturvaa.

Oikaisuvaatimusmenettelyä käytetään viisumiasioissa vain, kun on kyse ulkomailla Suomen edustuston tekemästä viisumipäätöksestä. Muissa tilanteissa viisumipäätökseen voi hakea muutosta valittamalla suoraan hallinto-oikeuteen. Laki on tullut voimaan 1.4.2016.

Lisätietoa:

Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 54/2015 vp)
Yksikön päällikkö Päivi Blinnikka, passi- ja viisumiyksikkö, puh. 0295 351 066
Lainsäädäntösihteeri Karoliina Hyttinen, puh. 0295 351 461

Hallituksen esitys puolisosopimuksista

Argentiinan, Brasilian, Etelä-Afrikan, Israelin, Serbian ja Vietnamin kanssa tehdyt sopimukset edustuston työntekijän perheenjäsenen mahdollisuudesta ansiotyöhön (ns. puolisosopimukset) keventävät lupaprosesseja sekä helpottavat Suomessa olevien edustustojen henkilökunnan perheenjäsenten työskentelyä.

Suomessa tämän arvioidaan vähentävän asiaan osallisena olevien viranomaisten (ulkoasiainministeriö, poliisi, työ- ja elinkeinotoimistot, maahanmuuttovirasto) neuvonta- ja selvitystyötä. Sopimusmaiden kohdalla työvoimapoliittisen harkinnan poistuminen vähentää viranomaisten työtä ja nopeuttaa lupakäsittelyä.

Lisätietoja:

Hallituksen esitys puolisopimuksista (HE 135/2015 vp)

EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikkö
Yksikön päällikkö Kaija Suvanto, puh. 0295 351 159
Ulkoasiainsihteeri Aki Kauppinen, puh. 0295 351 881.

Yhteeenveto norminpurkuhankkeen etenemisestä