Suomen puheenjohtajuus Freedom Online Coalitionissa

Suomi toimii vuonna 2021 internetvapauksia edistävän Freedom Online Coalitionin (FOC) puheenjohtajana järjestön 10-vuotisjuhlavuonna. Puheenjohtajuus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ihmisoikeusperustaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Puheenjohtajuutta koordinoi ihmisoikeuspolitiikan yksikkö ulkoministeriössä.

Freedom Online Coalition juhlistaa 10-vuotistaivaltaan Suomen puheenjohtajuuskauden päätteeksi. Ulkoministeri Pekka Haavisto isännöi 3. joulukuuta pidettävässä virtuaalisessa ministerikokouksessa 34 jäsenvaltion ulkoministereitä. Kokouksessa julkaistaan FOC-maiden julistus avoimen ja saavutettavan internetin ja ihmisoikeusperustaisen digitalisaation puolesta. 

Suomen puheenjohtajuuskauden painopisteet

Suomi on asettanut puheenjohtajuuskaudelleen seuraavat tavoitteet:

  1. Kehitämme FOC:n toimintaa osana ihmisoikeuksien ja demokratian edistämistä
  2. Tuemme avointa internetiä osana kestävää kehitystä – erityisesti Afrikassa
  3. Edistämme disinformaation torjuntaa sekä kaikille turvallista internetiä

FOC:n merkitys ihmisoikeusjärjestönä on 2020-luvulla merkittävämpi kuin koskaan ennen. Autoritaariset hallinnot hyödyntävät digitalisaatiota oman valtansa vahvistamiseen ja koronapandemia on tarjonnut entisestään mahdollisuuksia kaventaa internetin vapautta. FOC edistää kaikille avointa ja turvallista internetiä, joka vahvistaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

Avoimen internetin saavutettavuus mahdollisimman monelle on olennainen osa kestävää kehitystä. Suomi keskittyy FOC-puheenjohtajana edistämään järjestön toiminnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta laajemmalla maantieteellisellä alueella. Suomi pyrkii lisäämään FOC:n yhteistyötä etenkin Afrikassa.

Kolmas puheenjohtajakauden tavoite on disinformaation torjunnan ja kaikille turvallisen internetin edistäminen. Suomi pyrkii toiminnallaan edistämään Suomen ja Ison-Britannian vetovastuulla olleen FOC:n disinformaatiota koskevan kannanoton(Linkki toiselle verkkosivustolle) käyttöä ja vahvistamaan FOC:n mukanaoloa YK:n kyberturvallisuuteen, innovaatioihin ja digitaaliseen kehitykseen liittyvissä globaaleissa prosesseissa. 

Freedom Online Coalition pähkinänkuoressa

Freedom Online Coalition (FOC) on merkittävin vapaata, avointa ja turvallista internetiä edistävä hallitusten välinen koalitio. FOC koostuu 32 jäsenmaasta, jotka ovat sitoutuneet suojelemaan ja edistämään internetvapauksia kansallisesti ja kansainvälisesti. FOC luo kansainvälistä ohjeistoa, vaikuttaa kansainvälisillä foorumeilla sekä tekee tunnetuksi internetiin liittyviä ihmisoikeustavoitteita. 

FOC perustettiin vuonna 2011. Järjestön puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Puheenjohtajamaa vastaa järjestön päivittäisestä toiminnasta ja kansainvälisten konferenssien yhteydessä järjestettävien tapaamisten koordinoinnista. Puheenjohtajamaa järjestää lisäksi vuosittaisen Freedom Online -konferenssin.

Puheenjohtajamaan työtä avustaa jäsenmaista koostuva johtoryhmä (Friends of the Chair group), johon kuuluu Suomen puheenjohtajuuskaudella 2021 Alankomaat, Ghana, Iso-Britannia, Kanada, Saksa, Sveitsi, Viro sekä Yhdysvallat.

FOC:lla on tekninen sihteeristö (Support Unit), joka avustaa koalitiota ja sen jäsenmaita, vastaa FOC:n kokousten ja tilaisuuksien valmisteluista, järjestelyistä ja vetämisestä sekä järjestön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Sihteeristön tehtäviä hoitaa Lontoossa toimiva sosiaalisen alan yritys Global Partners Digital.

Lisäksi FOC:lla on internetalan yritysten ja ihmisoikeusjärjestöjen edustajista sekä tutkijoista koostuva asiantuntijaelin, Advisory Network. Sen tehtävänä on ottaa kantaa alan kysymyksiin sekä osallistua FOC:n kannanmuodostuksiin.  Nykyisin FOC:lla on kaksi teema- ja monitoimijapohjaista työryhmää koskien tekoälyä ja digitaalista yhdenvertaisuutta. Suomi tukee molempien ryhmien toimintaa.

 

Lisätietoja:

Rauno Merisaari, suurlähettiläs, +358 295 350 974

Janette Sorsimo-Kimmo, projektiavustaja, +358 29 535 0586

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

FOC-internetsivut(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

FOC Twitter-tili(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

FOC:in kannanottoja(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)