Konventionen om barnens rättigheter (1989)

Konventionen om barnens rättigheter (1989)

CRC

Konventionen täcker barnens rättigheter såsom rätten till medborgarskap, utbildning, hälsovård samt rätten att på ett utvecklingsadekvat sätt påverka sina egna angelägenheter. Konventionen förpliktar till att skydda barn mot sexuella eller andra övergrepp samt till att trygga deras ställning i rättegångar. I konventionen avses med barn varje människa under 18, för militärtjänst är åldersgränsen 15 år.

Periodiska rapporter och rekommendationer 

Periodisk rapport

Rapportens olika
språk-
versioner

Tilläggsfrågor och regeringens svar

Rapportens behandling

Slutsatser
och rekommenda-tioner

4.
rapporten
juli 2008

finska (Öppnar nytt fönster),
engelska (Öppnar nytt fönster)

3.
rapporten
juli 2003

finska, (Öppnar nytt fönster)
engelska(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Tillägsfrågor(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
Svar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

22.9.2005(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

30.9.2005
fi (Öppnar nytt fönster), en(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), sv (Öppnar nytt fönster),
samiska (Öppnar nytt fönster)

2.
rapporten
juli 1998

finska,
engelska(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

26.6.2000(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

19.9.2000(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

6.10.2000.
en(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), sv

1.
rapporten
december 1994

engelska(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

27.11.1995(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
8.1.1996(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

23.-24.1.1996(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

13.2.1996
en(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Aktuellt