Konventionen om barnens rättigheter (1989)

Konventionen om barnens rättigheter (1989)

CRC

Konventionen täcker barnens rättigheter såsom rätten till medborgarskap, utbildning, hälsovård samt rätten att på ett utvecklingsadekvat sätt påverka sina egna angelägenheter. Konventionen förpliktar till att skydda barn mot sexuella eller andra övergrepp samt till att trygga deras ställning i rättegångar. I konventionen avses med barn varje människa under 18, för militärtjänst är åldersgränsen 15 år.

Periodiska rapporter och rekommendationer 

Periodisk rapport

Rapportens olika
språk-
versioner

Tilläggsfrågor och regeringens svar

Rapportens behandling

Slutsatser
och rekommenda-tioner

4.
rapporten
juli 2008

finska,
engelska

3.
rapporten
juli 2003

finska,
engelska

Tillägsfrågor
Svar

22.9.2005

30.9.2005
fi, en, sv,
samiska

2.
rapporten
juli 1998

finska,
engelska

26.6.2000

19.9.2000

6.10.2000.
en, sv

1.
rapporten
december 1994

engelska

27.11.1995
8.1.1996

23.-24.1.1996

13.2.1996
en

Aktuellt