- Valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2006)

Valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2006)

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja mahdollistaa yksilövalitusten tekemisen yleissopimuksella perustetulle vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle, jos henkilö tai henkilöryhmä katsoo sopimuspuolen loukanneen heidän yleissopimuksella tunnustettuja oikeuksiaan.

Komitea voi myös tutkia tietoja, joiden mukaan sopimuspuolen toimesta näyttäisi tapahtuneen yleissopimuksen mukaisten oikeuksien vakavia tai järjestelmällisiä loukkauksia.

Valinnainen pöytäkirja tuli Suomen osalta voimaan 10.6.2016; valtioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS 27/2016(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster))

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Aktuellt