--- Fakultativt protokoll om ett nationellt och internationellt övervakningssystem (2003)

Fakultativt protokoll om ett nationellt och internationellt övervakningssystem

CAT-OP

Med protokollet upprättas en underkommitté till antiterrorkommittén. Underkommittén skall besöka ställen där man håller eller kan hålla frihetsberövade människor. Staterna förpliktas att utse eller upprätta ett nationellt övervakningssystem för att förhindra tortyr i respektive stat.

Aktuellt