Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) (ESK-konventionen)

Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) (ESK-konventionen)

Konventionen omfattar bl.a. rättigheter i anslutning till arbete och arbetsförhållanden, hälsa, boende, näringstillgång, utbildning och kultur.

Periodiska rapporter och rekommendationer  

Periodisk rapport

Rapportens olika språkversioner
 

Svar på kommitténs tilläggsfrågor

Slutsatser och rekommendationer

6.
rapporten
juli 2011

 

på finska (Öppnar nytt fönster) 
(pdf)

på engelska (Öppnar nytt fönster) 
(pdf)

på engelska (Öppnar nytt fönster) 
(pdf)

bilaga på engelska (Öppnar nytt fönster) 
(pdf)

på engelska (pdf) (Öppnar nytt fönster)

5.
rapporten
oktober 2005

 

på engelska

 

 

på finska

på engelska

4.
rapporten
juli 1999

 

på finska
på engelska

 

 24.11.2000
på finska (Öppnar nytt fönster)

på engelska

3.
rapporten
maj 1995

 


 


 

 

2.
rapporten
1984, 1986 och 1990 (3 artiklar åt gången)
     
1.
rapporten
1978, 1980 och 1984 (3 artiklar åt gången)
     

 

Aktuellt