--- Fakultativt protokoll om barns inblandning i väpnade konflikter (2000)

Fakultativt protokoll om barns inblandning i väpnade konflikter (2000)

CRC-OPAC

I Finland trädde protokollet i kraft 10.5.2002
(FördrS 30—31/2002)

Periodiska rapporter och rekommendationer

Periodisk rapport

Rapportens olika språkversioner

Rapportens behandling

 

Slutsatser och rekommendationer

I fortsättningen sker rapporteringen i samband med konventionsrapporten

 

1. rapporten
maj 2004

engelska

22.9.2005

30.9.2005
finska (Öppnar nytt fönster),engelska, svenska (Öppnar nytt fönster), samiska (Öppnar nytt fönster) 

Aktuellt