--- Fakultativt protokoll angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi (2000)

Fakultativt protokoll angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi (2000)

CRC-OPSC

Det fakultativa protokollet har trätt i kraft i Finland 1.7.2012 (FördrS 40–41/2012).

Aktuellt