Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (1984)

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (1984)

Konventionen föpliktar staterna att på alla sätt förhindra tortyr i bred mening på sitt område. Tortyr skall kriminaliseras. Konventionen möjliggör en omfattande åtalsrätt i fall av tortyr.

Periodiska rapporter och rekommendationer 

 

Periodisk rapport

Rapportens olika språkversioner

Slutsatser och rekommendationer

8. rapporten november 2020 engelska (pdf)  
7.  rapporten oktober 2015 engelska (pdf)  

5.  och 6. rapporten
september 2010

finska
engelska

3.6.2011
finska
svenska
3.6.2011
engelska

4. rapporten
oktober 2002

finska,
engelska

21.6.2005
engelska, svenska, finska 

3. rapporten
oktober 1998

finska,
engelska

15.11.1999
engelska

2. rapporten
augusti 1995

 

 

1. rapporten
september 1990
   

Aktuellt