Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och därtill hörande fakultativt protokoll om enskild klagorätt (1966) (MP-konventionen)

Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och därtill hörande fakultativt protokoll om enskild klagorätt (1966) (MP-konventionen)

Konventionen omfattar bestämmelser bl.a. om yttrandefrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet samt bl.a. kriterier för rättvis rättegång. Konventionen innehåller också ett generellt förbud mot diskriminering, minimikriterier för användning av dödsstraff samt bestämmelser om minoriteters rättigheter.

I Finland trädde konventionen och protokollet i kraft 23.3.1976 (FördrS 7/1976)

Periodiska rapporter och rekommendationer  

 

Periodisk rapport

Rapportens olika språkversioner
 

Tilläggsfrågor och regeringens svar


 

Slutsatser och rekommendationer
 

6.
 rapporten
august 2011

 

engelska (Öppnar nytt fönster) 

engelska (Öppnar nytt fönster)

engelska  (Öppnar nytt fönster)

 

engelska (Öppnar nytt fönster)
svenska (Öppnar nytt fönster)
finska (Öppnar nytt fönster)

 

5.
rapporten
juni 2003

 

finska

 

4.11.2004
finska
svenska (Öppnar nytt fönster)

 

4. rapporten 1995
 

 

 

6.4.1998

3. rapporten 1990
 

 

 

 

2. rapporten 1985-1986
 

 

 

 

1. rapporten 1977-1978
 

   

 

 

 

Aktuellt