Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (1965)

Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (1965)

Syftet med konventionen är att förhindra diskriminering på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung. Staterna skall med alla till buds stående medel sträva efter att förhindra rasism i allmänhet och att kriminalisera rasdiskriminering och hets mot folkgrupp i synnerhet.


Periodiska rapporter och rekommendationer

Periodisk rapport

Rapportens
olika
språk-
versioner


Rapportens behandling

Slutsatser
och rekommenda-
tioner

23rd Periodic Report of the Government of Finland

Suomen 23. määräaikaisraportti

Concluding observations on the twenty-third periodic report of Finland (Öppnar nytt fönster) (pdf, 8 pages)

Loppupäätelmät Suomen 23. määräaikaisraportista (Öppnar nytt fönster) (pdf, 8 sivua)

Slutsatser av Finlands 23:e periodiska rapport (Öppnar nytt fönster) (pdf, 8 sidor)

Loahppaárvalusat Suoma 23. mearreáigeraporta (Öppnar nytt fönster) (pdf)

20.-22. rapporten
november 2011
 

engelska (Öppnar nytt fönster)
bilag: engelska (Öppnar nytt fönster)

finska (Öppnar nytt fönster)
 

på finska (Öppnar nytt fönster) (PDF)
bilag (Öppnar nytt fönster) 
och länkor på finska:

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2009/20090084
(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2007/20070978
(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2009/20080690
(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/
2011/20110511
(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)


engelska (Öppnar nytt fönster) 
(PDF)

finska (Öppnar nytt fönster) 
(PDF)

svenska (Öppnar nytt fönster) 
(PDF)

samiska (Öppnar nytt fönster) 
(PDF)

17.-19. rapporten
augusti 2007

finska (Öppnar nytt fönster),
engelska (Öppnar nytt fönster)

Bilagor: finska (Öppnar nytt fönster),
engelska (Öppnar nytt fönster)

 25.–26.2.
2009
 
5.3.2009 (på finska) (Öppnar nytt fönster)

25.-26.2.2009:
svenska (Öppnar nytt fönster)
engelska (Öppnar nytt fönster)
samiska (Öppnar nytt fönster)

16.  rapporten
oktober 2001

finska (Öppnar nytt fönster)
engelska(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
 14.-15.8.2003(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)  22.8.2004
en (Öppnar nytt fönster), fi, (Öppnar nytt fönster) sv (Öppnar nytt fönster), samiska (Öppnar nytt fönster)

15. rapporten
augusti 1999

 finska,
engelska(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
 1.-2.8.2000(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)  1.5.2001(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

13.-14. rapporten
november 1997

 engelska(Länk till en annan webbplats.)  3.-4.3.1999(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)  7.4.1999

Aktuellt