Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979)

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979)

CEDAW

Syftet med konventionen är att verka för att de mänskliga rättigheterna skall förverkligas på jämlik grund även för kvinnor. Konventionen innehåller bestämmelser bl.a. om medborgarskap, utbildning, deltagande i arbetslivet, hälsovård samt kvinnors ekonomiska rättigheter.

Periodiska rapporter och rekommendationer

Periodisk rapport

Rapportens olika språk-versioner

Tilläggs frågor och svar

Rapportens behandling

Slutsatser 
och rekommen-dationer

7. rapporten
maj 2012

finska
svenska
engelska

List of Issues

Replies to List of Issues


finska
engelska

6. rapporten
oktober 2007

finska,
engelska

 9.7.2008

18.7.2008
finska,
svenska,
engelska


5. rapporten
oktober 2003

engelska

 9.7.2008

18.7.2008
finska,
svenska,
engelska


4. rapporten
oktober 1999

finska,
engelska

 22.1.2001

24.1.2001
en, fi

3. rapporten
januari 1997

engelska

 22.1.2001

24.1.2001
en, fi

2. rapporten
1992

1. rapporten
1989

Aktuellt