Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979)

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979)

CEDAW

Syftet med konventionen är att verka för att de mänskliga rättigheterna skall förverkligas på jämlik grund även för kvinnor. Konventionen innehåller bestämmelser bl.a. om medborgarskap, utbildning, deltagande i arbetslivet, hälsovård samt kvinnors ekonomiska rättigheter.

Periodiska rapporter och rekommendationer

Periodisk rapport

Rapportens olika språk-versioner

Tilläggs frågor och svar

Rapportens behandling

Slutsatser 
och rekommen-dationer

7. rapporten
maj 2012

finska (Öppnar nytt fönster)
svenska (Öppnar nytt fönster)
engelska (Öppnar nytt fönster)

List of Issues (Öppnar nytt fönster)

Replies to List of Issues (Öppnar nytt fönster)


finska (Öppnar nytt fönster)
engelska (Öppnar nytt fönster)

6. rapporten
oktober 2007

finska (Öppnar nytt fönster),
engelska (Öppnar nytt fönster)

 9.7.2008(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

18.7.2008
finska (Öppnar nytt fönster),
svenska (Öppnar nytt fönster),
engelska (Öppnar nytt fönster)


5. rapporten
oktober 2003

engelska(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

 9.7.2008(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

18.7.2008
finska (Öppnar nytt fönster),
svenska (Öppnar nytt fönster),
engelska (Öppnar nytt fönster)


4. rapporten
oktober 1999

finska,
engelska(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

 22.1.2001(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

24.1.2001
en (Öppnar nytt fönster), fi (Öppnar nytt fönster)

3. rapporten
januari 1997

engelska(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

 22.1.2001(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

24.1.2001
en (Öppnar nytt fönster), fi (Öppnar nytt fönster)

2. rapporten
1992

1. rapporten
1989

Aktuellt