Exploring Common Solutions - Finnish Chairmanship - Arctic Council

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 2017–2019

I egenskap av ordförande i Arktiska rådet 2017–2019 betonade Finland vikten av att genomföra klimatavtalet från Paris och beaktade FN:s mål för hållbar utveckling i samarbetet i den arktiska regionen. Under sitt ordförandeskap Finland stärkte samarbetet och dess kontinuitet, också på högsta politiska nivå.

Ordförandeskapet i Arktiska rådet(Länk till en annan webbplats.) roterar mellan medlemsstaterna (Finland, Island, Ryssland, Norge, Danmark, Sverige, Kanada och Förenta staterna) som i tur och ordning leder rådets verksamhet under en tvåårsperiod.

Under sitt ordförandeskap styr Finland arbetet i Arktiska rådet med målet att upprätthålla stabiliteten och stärka samarbetet i den arktiska regionen. Samtidigt stärks Finlandsbilden och Finlands anseende som expert på det arktiska området.

Utrikesministeriet ansvarade för samordningen under ordförandeskapet

Under beredning av ordförandeskapets program Finland konsulterade de andra medlemsländerna i rådet, organisationer för ursprungsfolken i regionen och samarbetat med hela den finländska statsförvaltningen. Programmet fokuserade på att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringen och på hållbar utveckling.

De viktigaste temana var miljöskydd, meteorologiskt samarbete, kommunikationsförbindelser och utbildningssamarbete.

Utrikesministeriet samordnade verksamheten i samarbete med andra ministerier och med olika intressegrupper. I ekonomiska frågor var Arktiska ekonomiska rådet en viktig samarbetspart.

Många möten i Finland – med hänsyn till miljön

Det ordnades ett stort antal tjänstemanna- och expertmöten, konferenser och seminarier i Finland. Ordförandeskapet avslutade med de arktiska staternas utrikesministermöte i maj 2019 i Rovaniemi.

Utrikesministeriet och WWF Finland har tillsammans utvecklat en anvisning för miljövänliga möten som följades vid alla Arktiska rådets möten som ordnas av utrikesministeriet. I anvisningen beaktas bland annat arrangörens ansvar för servering, upphandlingar och parallella program.