Exploring Common Solutions - Finnish Chairmanship - Arctic Council

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet 2017–2019

I egenskap av ordförande i Arktiska rådet 2017–2019 betonar Finland vikten av att genomföra klimatavtalet från Paris och beakta FN:s mål för hållbar utveckling i samarbetet i den arktiska regionen. Under sitt ordförandeskap ska Finland stärka samarbetet och dess kontinuitet, också på högsta politiska nivå.

Kiiruna_Vuoden luontokuva

Ordförandeskapet i Arktiska rådet roterar mellan medlemsstaterna (Finland, Island, Ryssland, Norge, Danmark, Sverige, Kanada och Förenta staterna) som i tur och ordning leder rådets verksamhet under en tvåårsperiod.

Under sitt ordförandeskap styr Finland arbetet i Arktiska rådet med målet att upprätthålla stabiliteten och stärka samarbetet i den arktiska regionen. Samtidigt stärks Finlandsbilden och Finlands anseende som expert på det arktiska området.

Utrikesministeriet ansvarar för samordningen under ordförandeskapet

Under beredning av ordförandeskapets program har Finland konsulterat de andra medlemsländerna i rådet, organisationer för ursprungsfolken i regionen och samarbetat med hela den finländska statsförvaltningen. Programmet fokuserar på att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringen och på hållbar utveckling.

De viktigaste temana är miljöskydd, meteorologiskt samarbete, kommunikationsförbindelser och utbildningssamarbete.

Utrikesministeriet samordnar verksamheten i samarbete med andra ministerier och med olika intressegrupper. I ekonomiska frågor är Arktiska ekonomiska rådet en viktig samarbetspart.

Många möten i Finland – med hänsyn till miljön

Det kommer att ordnas ett stort antal tjänstemanna- och expertmöten, konferenser och seminarier i Finland. Ordförandeskapet avslutas med de arktiska staternas utrikesministermöte i maj 2019.

Utrikesministeriet och WWF Finland har tillsammans utvecklat en anvisning för miljövänliga möten som ska följas vid alla Arktiska rådets möten som ordnas av utrikesministeriet. I anvisningen beaktas bland annat arrangörens ansvar för servering, upphandlingar och parallella program.

 

Arktiska teamet, Enheten för Norra Europa, Europaavdelningen:

Arktinen tiimi. Kuva: Teemu Kuusimurto
Arktiska teamet, från vänster: Harri Mäki-Reinikka, Tuuli Ojala, René Söderman, Martta Rissanen, Aleksi Härkönen, Ritva Hautanen, Annariina Kukkonen, Pekka Shemeikka. Foto: Teemu Kuusimurto.

E-post: fornamn.efternamn@formin.fi, skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a

 

Aleksi Härkönen

 • Arktisk ambassadör
 • tfn +358 295 350 471

 

Harri Mäki-Reinikka

 • Ambassadör, ledande sakkunig för nordlig politik
 • Generalsekreterare för Finlands arktiska frågor
 • tfn +358 295 351 972

 

René Söderman

 • Ledande sakkunnig
 • arktiskt samarbete
 • tfn  +358 295 351 742

 

Pekka Shemeikka

 • Ledande sakkunnig
 • arktiska ärenden
 • tfn +358 295 351 944

 

Ritva Hautanen

 • Ansvarig tjänsteman
 • arktiska ärenden
 • tfn +358 295 351 822

 

Tuuli Ojala

 • Specialsakkunnig
 • arktiska ärenden
 • tfn +358 295351 701

 

Annariina Kukkonen

 • Biträdande ansvarig tjänsteman
 • konferens ansvarig
 • tfn +358 295 351 773

 

Anni Kivioja

 • Projektassistent
 • tfn +358 295 350 250

Laura Eloranta

 • Assistent
 • tfn +358 295 350 281

 

Martti Ruokolainen

 • Informatör
 • mediekontakter
 • tfn:  +358 40 510 7518