Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021

Ordförandeskapet i ministerrådet är ettårigt och roterar mellan de fem nordiska länderna. Huvudtemat för Finlands ordförandeskap är att främja den vision som de nordiska statsministrarna enades om sommaren 2019: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att förverkliga visionen prioriteras tre strategiområden: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Kuvassa ampiainen, taustalla vihreää kasvillisuutta.
Foto: Copyright Johnér Bildbyrå AB/ Jan Töve

Genom sina ordförandeskapsprojekt stöder Finland bland annat cirkulär ekonomi inom byggbranschen och digitalisering som underlättar en gränsöverskridande vardag. På grund av coronapandemin är också främjandet av fri rörlighet samt försörjningsberedskap och allmän beredskap inför framtida kriser aktuella samarbetsområden. Finlands ordförandeskap sammanfaller med Nordiska ministerrådets 50-årsjubileum.

Finlands ordförandeskapsprogram har publicerats på webben(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Det finns på fem språk: finska, svenska, isländska, engelska och nordsamiska.

Nordiska ministerrådet består egentligen av tolv olika ministerråd och arbetet berör flera ministeriers förvaltningsområden. Den praktiska samordningen av samarbetet mellan de nordiska ländernas regeringar sköts av de nordiska samarbetsministrarna på uppdrag av statsministrarna. Finlands minister för nordiskt samarbete är Thomas Blomqvist. Vid utrikesministeriet finns sekretariatet för nordiskt samarbete samordnar Finlands deltagande i det nordiska samarbetet.

Ministerrådets årliga budget är cirka 130 miljoner euro och Finlands andel är cirka en sjättedel.

 

 

Läs mer:

Norden.org(Länk till en annan webbplats.)

Vision för det nordiska samarbetet 2030(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Handlingsplan 2021–2024(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)