Finlands EU-ordförandeskap vid utrikesministeriet

Som en del av statsrådet genomför utrikesministeriet programmet för Finlands ordförandeskap. Programmets prioriteringar är 1) gemensamma värden och rättsstatsprincipen hörnstenar i EU:s verksamhet , 2) ett konkurrenskraftigt EU med social inkludering, 3) EU som global klimatledare samt 4) säkerställande av medborgarnas övergripande säkerhet.

Av utrikesministeriets teman betonas särskilt handelspolitiken, utvecklingspolitiken, säkerheten, utvidgningen, finansieringen av de yttre förbindelserna och på ett mer allmänt plan stärkandet av EU:s yttre åtgärder.

Afrika och Arktis i fokus

utvecklingspolitiken har ett direkt samband med EU:s roll för att främja det regelbaserade internationella systemet, reglerna för världshandeln medräknade. EU har ett särskilt ansvar för sitt grannskap och sina närområden, däribland Arktis.

Det behövs ett omfattande samarbete med Afrika och övriga områden för att åstadkomma ekonomisk tillväxt och för att svara på globala hot och utmaningar. Genom utvidgningspolitiken skapas stabilitet, säkerhet och välstånd i Europa.

Utrikespolitik och arbete för Finlandsbilden

Europeiska utrikestjänsten har förändrat utrikesministeriets genomförande av ordförandeskapsperioden jämfört med tidigare perioder; utrikes- och säkerhetspolitiken leds av EU:s utrikesrepresentant och inte av ordförandelandet. Vi stöder utrikesrepresentantens arbete inom de yttre förbindelserna.

EU-ordförandeskapet leds från Bryssel, så särskilt vår EU-representation har en ledande roll. EU-ordförandeskapet syns också i Finlands övriga representationer i världen, till exempel i form av hållbarhets- och klimatåtgärder samt inom arbetet för Finlandsbilden.

Utrikesministeriet ska förutom ett inofficiellt utrikesministermöte (sk. Gymnich) i augusti även ordna ett evenemang på hög nivå i november med det arktiska samarbetet och den nordliga dimensionen som tema. Under alla mötesarrangemang, också vid representationerna, betonas hållbarhet och minimerad konsumtion; Finland anser att ett lyckat ordförandeskap också kan genomföras med ett mindre klimatavtryck. Finland ger inte heller gåvor, utan kompenserar för flygutsläpp med en gåvobudget på 500 000 euro – gåvan ges till klimatet.

 

 

Ordförandeskapet @EU2019FI