Exploring Common Solutions - Finnish Chairmanship - Arctic Council

Finlands arktiska strategi och politiken i norr

Finlands arktiska strategi som godkändes 2013 fastställer målen och metoderna för Finlands Arktispolitik. I Finland finns ett mångsidigt kunnande om arktiska förhållanden och ett starkt intresse för att delta i utvecklingen i den arktiska regionen.

Revontulet
Foto: Visit Rovaniemi

Den föregående arktiska strategin från 2010 betonade kraftigt de yttre förbindelserna. Den nuvarande strategin är mera omfattande. Strategin har uppdaterats eftersom den arktiska regionens betydelse ökat och synen på hela Finland som ett arktiskt land har stärkts.

Tillväxt med respekt för den arktiska miljön

Den arktiska strategin granskar Finlands ställning i Arktis, nya möjligheter till affärsverksamhet, miljön, säkerheten och stabiliteten, landets nordliga områdens ställning, det internationella samarbetet och Finlands kompetens på det arktiska området i vid bemärkelse.

Strategin vilar på fyra pelare: ett arktiskt land – expertis på det arktiska området – hållbar utveckling på miljöns villkor – internationellt samarbete. Målet är att stärka insatser för tillväxten och konkurrenskraften i den arktiska regionen med respekt för den arktiska miljön.

Finland en ledande aktör i politiken för Arktis

Statsminister Juha Sipiläs regering fastställde priorteringarna i Finlands arktiska strategi den 26 september 2016. Finland har som mål att vara en ledande aktör i den internationella politiken för Arktis. Finland bemödar sig om att stärka miljöskyddet och den säkerhetspolitiska stabiliteten i den arktiska regionen samt att öka livskraften i regionen i enlighet med principerna om hållbar utveckling.

Finland har som mål att vara en central problemlösare när det gäller utvecklingen i Arktis. Huvudlinjerna i strategin från 2013 gäller fortfarande.

I mars 2017 godkände regeringen en åtgärdsplan utifrån den uppdaterade strategin. Åtgärdsplanen har sammanställts i samarbete med ansvariga ministerier.

Delegation för arktiska frågor

Statsrådets kansli har tillsatt en delegation för arktiska frågor för perioden 10.1.2017–31.10.2019. Delegationen samlar de viktigaste finländska aktörerna när det gäller Arktis. Delegationen stöder och stärker Finlands Arktispolitik och bidrar till att målen genomförs.