Finland ordförande i Freedom Online Coalition

Finland är ordförande i Freedom Online Coalition 2021. Organisationen fyller tio år i år. Ordförandeskapet är en del av rättighetsperspektivet i den utrikes- och säkerhetspolitik som bedrivs av statsminister Marins regering. Ordförandeskapet koordineras av utrikesministeriets enhet för politiska frågor om mänskliga rättigheter.

Freedom Online Coalition firar sitt tioårsjubileum vid det sista mötet under Finlands ordförandeskap den 3 december. Utrikesminister Pekka Haavisto är värd för ministermötet, som hålls online. Utrikesministrar från 34 medlemsstater deltar. Vid mötet offentliggörs medlemsländernas deklaration för öppenhet och tillgänglighet på internet och i digitaliseringen.

Prioriteringarna under Finlands ordförandeskap

Finland har ställt upp följande mål för Freedom Online Coalition under ordförandeskap:

  1. Vi utvecklar verksamheten som ett led i arbetet för de mänskliga rättigheterna och demokratin.
  2. Vi stöder ett öppet internet som en del av en hållbar utveckling – i synnerhet i Afrika.
  3. Vi arbetar mot desinformation och för ett internet som är tryggt för alla.
     

På 2020-talet spelar människorättsorganisationen Freedom Online Coalition en viktigare roll än någonsin tidigare. Auktoritära regimer utnyttjar digitaliseringen för att stärka sin makt, och coronapandemin används som en ursäkt för att ytterligare inskränka friheten på internet. Freedom Online Coalition främjar ett öppet och säkert internet som stärker demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Tillgången till ett öppet internet för så många som möjligt är också en väsentlig del av en hållbar utveckling. Som ordförande fokuserar Finland på att öka synligheten och genomslagskraften i organisationens verksamhet inom ett större geografiskt område. Finland vill öka koalitionens samarbete särskilt i Afrika.

Det tredje målet för ordförandeskapet är att främja kampen mot desinformation och för ett internet som är säkert för alla. Finland kommer att verka för att det ställningstagande om desinformation (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)som utarbetats av Finland och Storbritannien ska utnyttjas i större utsträckning, och för att Freedom Online Coalition i högre grad ska delta i FN:s globala processer för cybersäkerhet, innovationer och digital utveckling. 

Freedom Online Coalition i ett nötskal

Freedom Online Coalition är en mellanstatlig organisation som främjar ett fritt, öppet och tryggt internet. Koalitionen består av 32 länder som har förbundit sig till att skydda och öka friheten på internet nationellt och internationellt. Koalitionen utarbetar internationella anvisningar, påverkar på internationella forum och arbetar för att synliggöra människorättsfrågor som gäller internet. 

Freedom Online Coalition grundades år 2011. Organisationens ordförandeskap roterar årligen. Ordförandelandet ansvarar för organisationens löpande verksamhet och för samordningen av möten som ordnas i samband med internationella konferenser. Ordförandelandet ordnar också den årliga Freedom Online-konferensen.

Ordförandelandets arbete bistås av en styrgrupp som består av medlemsländerna (Friends of the Chair group). Till styrgruppen hör under Finlands ordförandeskap 2021 Estland, Förenta staterna, Ghana, Kanada, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och Tyskland.

Freedom Online Coalition har ett tekniskt sekretariat (Support Unit) som bistår koalitionen och dess medlemsländer, ansvarar för förberedandet och ledningen av möten och tillställningar samt för intern och extern kommunikation. Sekretariatet sköts av Global Partners Digital, ett företag verksamt i London.

Därtill har koalitionen ett expertnätverk (Advisory Network) som består av företrädare för företag, människorättsorganisationer och forskare på it-området. Expertnätverket har till uppgift att ta ställning till frågor inom branschen och delta i utarbetandet av koalitionens ställningstaganden. För närvarande har Freedom Online Coalition även två tematiska arbetsgrupper som behandlar artificiell intelligens och digital jämlikhet. Finland stöder båda gruppernas verksamhet.

 

Ytterligare information:

Rauno Merisaari, Ambassadör för mänskliga rättigheter och demokrati, +358 295 350 974

Janette Sorsimo-Kimmo, Projektassistent, +358 29 535 0586

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Freedom Online Coalitions webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Freedom Online Coalition på Twitter(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Freedom Online Coalitions ställningstaganden(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)