Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (1995)

Puiteyleissopimuksessa määritellään ohjelmaluonteisin normein ne periaatteet, jotka velvoittavat sopimusvaltioita omalla alueellaan suojelemaan kansallisia vähemmistöjä.

Sopimusvaltiot sitoutuvat mm. noudattamaan syrjinnän kiellon ja yhdenvertaisuuden periaatetta sekä monin eri tavoin tukemaan vähemmistökulttuurien ylläpitämistä ja kehittymistä. 

Vähemmistöpuiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta raportoidaan viiden vuoden välein Euroopan neuvostolle, jonka neuvoa-antava komitea antaa suosituksensa määräaikaisraportin ja muiden relevanttien tietojen perusteella. Euroopan neuvoston ministerikomitea vahvistaa lopulliset suositukset.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.2.1998; laki kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (SopS 1/1998(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)) ja asetus kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (SopS 2/1998(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

5. määräaikaisraportti (1/2019)

Suomeksi: Suomen 5. määräaikaisraportti, 1/2019 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 71 sivua)

Päätelmät ja suositukset

In English: The 5th periodic report by the government of Finland, 1/2019 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 75 pages)

Opinions

Recommendations

4. määräaikaisraportti (12/2014)

Suomeksi: Suomen 4. määräaikaisraportti, 12/2014 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 100 sivua)

Komitean raportti

Päätelmät ja suositukset

In English: The 4th periodic report by the government of Finland, 12/2014 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 107 pages)

Opinions

Government replies

Recommendations

3. määräaikaisraportti (2/2010)

Suomeksi: Suomen 3. määräaikaisraportti, 2/2010 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 82 sivua)

Päätelmät ja suositukset

In English: The 3rd periodic report by the government of Finland, 2/2010 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 88 pages)

Opinions

Government replies

Recommendations

2. määräaikaisraportti (12/2004)

Suomeksi: Suomen toinen määräaikaisraportti, 12/2004 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 101 sivua)

Komitean raportti

Päätelmät ja suositukset

In English: The second periodic report by the government of Finland, 12/2004 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 104 pages)

Government replies

Recommendations

1. määräaikasraportti (2/1999)

Suomeksi: Suomen ensimmäinen raportti, 2/1999 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 31 sivua)

Päätelmät ja suositukset

In English: The first periodic report by Finland, 2/1999 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 27 pages)

Recommendations