angle-left Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (1995)

Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (1995)

Ramkonventionen specificerar med normer av programkaraktär de principer som förpliktar konventionsstaterna att på sitt eget territorium skydda nationella minoriteter.

Konventionsstaterna förbinder sig bl.a. att följa principen om förbud mot diskriminering och om likabehandling samt att på många olika sätt stöda minoritetskulturernas fortbestånd och utveckling.

Periodiska rapporter och rekommendationer 

Periodisk rapport

Rapportens olika språk-
versioner

Kommitténs rapport

Regeringens svar  

Slutsatser
och rekommendationer

3. rapporten februari 2010

engelska

14.10.2010
engelska

 

Slutsatser 2012
engelska
finska
svenska
på norrasamiska

2. rapporten
december 2004

finska
engelska

2.3.2006

en
fi

augusti 2006

31.1.2007
fi, sv, samiska,
en, fr

1. rapporten
februari 1999

engelska

22.9.2000

3.7.2001

31.10.2001
en, fi, sv,
samiska

 

På andra webbplatser

Aktuellt