Den reviderade europeiska sociala stadgan (1996)

Peruskirjassa turvatut oikeudet koskevat muun muassa asumista, terveyttä, koulutusta, työntekoa, henkilöiden vapaata liikkuvuutta sekä lasten, ikääntyneiden, vammaisten henkilöiden ja perheen suojelua.

Uudistuksen tavoitteena oli saattaa Euroopan sosiaalinen peruskirja vastaamaan peruskirjan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita sosiaalisia muutoksia. Uudistettuun peruskirjaan on sisällytetty joitakin uusia oikeuksia ja joidenkin määräysten sisältöä on muutettu. Samalla sopimuspuolten sitoutumisvelvollisuuden vähimmäistasoa koskevia määräyksiä on muutettu.

Peruskirjan valvonta perustuu sen soveltamista koskeviin raportteihin, joita sopimuspuolet antavat määräajoin. Raportit tutkitaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteassa, hallitusten välisessä komiteassa ja lopuksi Euroopan neuvoston ministerikomiteassa, joka voi tarvittaessa antaa julkisia suosituksia jäsenmaan lainsäädännön muuttamiseksi. 

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.8.2002. Sopimus Finlexissä: laki uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (SopS 78/2002(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)) ja asetus (SopS 80/2002(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)). Perustietoa kuten voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Sopimus korvaa vuonna 1961 tehdyn Euroopan sosiaalisen peruskirjan (SopS 43–44/1991(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)) ja siihen vuonna 1988 tehdyn lisäpöytäkirjan (SopS 84/1992(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)) ja muutospöytäkirjan.

Euroopan sosiaalisen peruskirjan lisäpöytäkirja järjestökantelujen järjestelmästä (1995)

Lisäpöytäkirja tuli Suomen osalta voimaan 1.9.1998; laki Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä (SopS 75/1998(Länk till en annan webbplats.)) ja asetus Euroopan sosiaalisen peruskirjan järjestökanteluja koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (SopS 76/1998(Länk till en annan webbplats.)).

Lisäpöytäkirja antaa tietyt edellytykset täyttäville kansainvälisille työnantaja- ja työntekijäjärjestöille ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille oikeuden tehdä kanteluita sosiaalisen peruskirjan määräysten soveltamisesta.

15. määräaikaisraportti (12/2019)

Suomeksi: 15. määräaikaisraportti, 12/2019 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 13 sivua)

In English: 15th periodic report, 12/2019 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 14 pages)

14. määräaikaisraportti (10/2018)

Suomeksi: 14. määräaikaisraportti, 10/2018 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 84 sivua)

Päätelmät

In English: 14th periodic report, 10/2018 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 85 pages)

Conclusions

13. määräaikaisraportti (10/2017)

In English: 13th periodic report, 10/2017 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 15 pages)

Follow-up

12. määräaikaisraportti (10/2016)

In English: 12th periodic report, 10/2016 (Öppnar nytt fönster) (Öppnar nytt fönster)(pdf, 67 pages)

Conclusions

11. määräaikaisraportti (10/2015)

In English: 11th periodic report, 10/2015 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 89 pages)

Conclusions

10. määräaikaisraportti (11/2014)

In English: 10th periodic report, 11/2014 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 20 pages)

9. määräaikaisraportti (10/2013)

In English: 9th periodic report, 10/2013 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 23 pages)

8. määräaikaisraportti (9/2012)

In English: 8th periodic report, 9/2012 (Öppnar nytt fönster) (Öppnar nytt fönster)(pdf, 65 pages)

Conclusions

7. määräaikaisraportti (1/2012)

In English: 7th periodic report, 1/2012 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 69 pages)

Conclusions

6. määräaikaisraportti (2/2011)

In English: 6th periodic report, 2/2011 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 59 pages)

Conclusions

5. määräaikaisraportti (12/2010)

In English: 5th periodic report, 12/2010 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 45 pages)

Conclusions

4. määräaikaisraportti (1/2009)

In English: 4th periodic report, 1/2009 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 46 pages)

Comments

Replies

Conclusions

3. määräaikaisraportti (2/2008)

In English: 3rd periodic report, 2/2008 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 50 pages)

Conclusions

2. määräaikaisraportti (10/2006)

Suomeksi: Suomen toinen raportti, 10/2006 (Öppnar nytt fönster) (Öppnar nytt fönster)(pdf, 93 sivua)

In English: 2nd periodic report, 10/2006 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 96 pages)

Conclusions

1. määräaikaisraportti (2/2006)

Suomeksi: Suomen ensimmäinen raportti, 2/2006 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 65 sivua)

In English: 1st periodic report, February 2006 (Öppnar nytt fönster) (pdf, 72 pages)

Conclusions

Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan ei-hyväksytyt määräykset

Euroopan sosiaalinen peruskirja

Tämän sivun sisällöstä vastaa