Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (1992)

Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (1992)

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevalla eurooppalaisella peruskirjalla pyritään vahvistamaan vähemmistökielten asemaa. Peruskirja tunnustaa vähemmistökielet osaksi eurooppalaista kulttuuriperintöä ja pyrkii edistämään niiden asemaa eurooppalaisten valtakielten joukossa.

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992)

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevalla eurooppalaisella peruskirjalla pyritään vahvistamaan vähemmistökielten asemaa. Peruskirja tunnustaa vähemmistökielet osaksi eurooppalaista kulttuuriperintöä ja pyrkii edistämään niiden asemaa eurooppalaisten valtakielten joukossa.

Tavoitteena on suojella pieniä katoamassa olevia kieliä, joita sopimusvaltioiden kansalaiset perinteisesti käyttävät valtioissaan. Peruskirja ei siten koske esimerkiksi maahanmuuttajien kieliä.

Peruskirjan määräyksien kansallisesta täytäntöönpanosta raportoidaan viiden vuoden välein Euroopan neuvostolle, jonka asiantuntijakomitea antaa suosituksena määräaikaisraportin ja muiden relevanttien tietojen perusteella. Euroopan neuvoston ministerikomitea vahvistaa lopulliset suositukset.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.3.1998. Sopimus Finlexissä: asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta (SopS 23/1998).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta.

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja saameksi: Eurohpá vuođđogirji guovlo- dahje unnitlogu gielaid várás (pdf, 9 sivua).

5. määräaikaisraportti (11/2017)

Suomeksi: Suomen 5. määräaikaisraportti, 11/2017 (pdf, 100 sivua, 419 kt)

Päätelmät ja suositukset

In English: The 5th Periodic Report by the Government of Finland, November 2017 (pdf, 105 pages, 506 kb)

Recommendations

4. määräaikaisraportti (9/2010)

Suomeksi: Suomen 4. määräaikaisraportti, 9/2010 (pdf, 97 sivua)

Asiantuntijakomitean raportti

Päätelmät ja suositukset

In English: The 4th Periodic Report of Finland, 9/2010 (pdf, 101 pages)

Report of the Committee of Experts

Recommendations

3. määräaikaisraportti (2/2006)

Suomeksi: Suomen 3. määräaikaisraportti, 2/2006 (pdf, 83 sivua)

Asiantuntijakomitean raportti

Päätelmät ja suositukset

In English: The 3rd Periodic Report of Finland, 2/2006 (pdf, 88 pages)

Government's replies

Report of the Committee of Experts

Recommendations

2. määräaikaisraportti (11/2002)

Suositukset

In English: The 2nd Periodic Report of Finland, 11/2002 (pdf, 89 pages)

Report of the Expert Committee

Recommendations

1. määräaikaisraportti (3/1999)

Suomeksi: Suomen 1. määräaikaisraportti, 3/1999 (pdf, 44 sivua)

Suositukset ja päätelmät

In English: Initial Periodical Report of Finland, 3/1999 (pdf, 46 pages)

Report of the Committee of Experts

Recommendations