Euroopan neuvoston voimassa olevat ihmisoikeussopimukset

Yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (2007)

Lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Lanzaroten sopimus) tavoitteena on lapsiin kohdistuvan seksuaalisen riiston ja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen ja torjuminen, seksuaalisen riiston ja seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden lapsiuhrien oikeuksien suojeleminen sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnan edistäminen lasten seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Sopimuksessa lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä.

Yleissopimuksen toimeenpanoa valvoo sopijapuolten edustajista koostuva komitea (Lanzarote-komitea).

Yleissopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.10.2011; laki lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (SopS 87/2011(Linkki toiselle web-sivustolle.)) ja asetus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (Sops 88/2011(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Tämän sivun sisällöstä vastaa