Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (1995)

Puiteyleissopimuksessa määritellään ohjelmaluonteisin normein ne periaatteet, jotka velvoittavat sopimusvaltioita omalla alueellaan suojelemaan kansallisia vähemmistöjä.

Sopimusvaltiot sitoutuvat mm. noudattamaan syrjinnän kiellon ja yhdenvertaisuuden periaatetta sekä monin eri tavoin tukemaan vähemmistökulttuurien ylläpitämistä ja kehittymistä. 

Vähemmistöpuiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta raportoidaan viiden vuoden välein Euroopan neuvostolle, jonka neuvoa-antava komitea antaa suosituksensa määräaikaisraportin ja muiden relevanttien tietojen perusteella. Euroopan neuvoston ministerikomitea vahvistaa lopulliset suositukset.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.2.1998; laki kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (SopS 1/1998(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja asetus kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (SopS 2/1998(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

6. määräaikaisraportti (3/2023)

Suomeksi: Suomen 6. määräaikaisraportti puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta, 3/2023 (pdf, 1 Mb, 39 sivua)

In English: The 6th periodic report on the implementation of the framework convention, 3/2023 (pdf, 1 MB, 41 pages) 

5. määräaikaisraportti (1/2019)

Suomeksi: Suomen 5. määräaikaisraportti, 1/2019 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 71 sivua)

Päätelmät ja suositukset

In English: The 5th periodic report by the government of Finland, 1/2019 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 75 pages)

Opinions

Recommendations

4. määräaikaisraportti (12/2014)

Suomeksi: Suomen 4. määräaikaisraportti, 12/2014 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 100 sivua)

Komitean raportti

Päätelmät ja suositukset

In English: The 4th periodic report by the government of Finland, 12/2014 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 107 pages)

Opinions

Government replies

Recommendations

3. määräaikaisraportti (2/2010)

Suomeksi: Suomen 3. määräaikaisraportti, 2/2010 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 82 sivua)

Päätelmät ja suositukset

In English: The 3rd periodic report by the government of Finland, 2/2010 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 88 pages)

Opinions

Government replies

Recommendations

2. määräaikaisraportti (12/2004)

Suomeksi: Suomen toinen määräaikaisraportti, 12/2004 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 101 sivua)

Komitean raportti

Päätelmät ja suositukset

In English: The second periodic report by the government of Finland, 12/2004 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 104 pages)

Government replies

Recommendations

1. määräaikaisraportti (2/1999)

Suomeksi: Suomen ensimmäinen raportti, 2/1999 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 31 sivua)

Päätelmät ja suositukset

In English: The first periodic report by Finland, 2/1999 (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 27 pages)

Recommendations

Tämän sivun sisällöstä vastaa