Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992)

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992)

Kieliperuskirjalla pyritään suojelemaan ja edistämään perinteisiä alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä Euroopassa, ylläpitämään ja kehittämään Euroopan kulttuureja ja kulttuuriperintöä sekä edistämään alueellisen kielen tai vähemmistökielen käyttöä yksityisessä ja julkisessa elämässä.

Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan (kieliperuskirja) marraskuussa 1992. Se tuli kansainvälisesti voimaan maaliskuussa 1998.

Kieliperuskirja tuli Suomen osalta voimaan 1.3.1998; asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta (SopS 23/1998).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin on Finlexin valtiosopimusten viitetietokannassa.

Kieliperuskirjan määräysten kansallisesta täytäntöönpanosta raportoidaan viiden vuoden välein Euroopan neuvostolle, jonka asiantuntijakomitea antaa suosituksensa määräaikaisraportin ja muiden relevanttien tietojen perusteella. Euroopan neuvoston ministerikomitea vahvistaa lopulliset suositukset.

5. määräaikaisraportti (11/2017)

Suomeksi: Suomen 5. määräaikaisraportti, 11/2017 (pdf, 100 sivua, 419 kt)

Päätelmät ja suositukset

In English: The 5th Periodic Report by the Government of Finland, November 2017 (pdf, 105 pages, 506 kb)

Recommendations

4. määräaikaisraportti (9/2010)

Suomeksi: Suomen 4. määräaikaisraportti, 9/2010 (pdf, 97 sivua)

Asiantuntijakomitean raportti

Päätelmät ja suositukset

In English: The 4th Periodic Report of Finland, 9/2010 (pdf, 101 pages)

Report of the Committee of Experts

Recommendations

3. määräaikaisraportti (2/2006)

Suomeksi: Suomen 3. määräaikaisraportti, 2/2006 (pdf, 83 sivua)

Asiantuntijakomitean raportti

Päätelmät ja suositukset

In English: The 3rd Periodic Report of Finland, 2/2006 (pdf, 88 pages)

Government's replies

Report of the Committee of Experts

Recommendations

2. määräaikaisraportti (11/2002)

Suositukset

In English: The 2nd Periodic Report of Finland, 11/2002 (pdf, 89 pages)

Report of the Expert Committee

Recommendations

1. määräaikaisraportti (3/1999)

Suomeksi: Suomen 1. määräaikaisraportti, 3/1999 (pdf, 44 sivua)

Suositukset ja päätelmät

In English: Initial Periodical Report of Finland, 3/1999 (pdf, 46 pages)

Report of the Committee of Experts

Recommendations

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Ajankohtaista aiheesta