Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (1995)

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (1995)

Puiteyleissopimuksessa määritellään ohjelmaluonteisin normein ne periaatteet, jotka velvoittavat sopimusvaltioita omalla alueellaan suojelemaan kansallisia vähemmistöjä.

Sopimusvaltiot sitoutuvat mm. noudattamaan syrjinnän kiellon ja yhdenvertaisuuden periaatetta sekä monin eri tavoin tukemaan vähemmistökulttuurien ylläpitämistä ja kehittymistä

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.2.1998. Sopimus Finlexissä: SopS 1–2/1998

Lappalaisia

 Määräaikaisraportit ja suositukset

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa
Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö

Ajankohtaista aiheesta