Enheten för utvecklingskommunikation

Enheten för utvecklingskommunikation ansvarar för extern och intern kommunikation i anslutning till ministeriets utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete samt för offentligt diplomatiarbete i anslutning till partnerländerna för Finlands utvecklingssamarbete. Enheten ansvarar också för strategiskt planering, utveckling och samordning av kommunikationen och diplomatiarbetet i samarbete med avdelningarna och beskickningarna.

Enheten för utvecklingskommunikation leds av enhetschefen vars uppgifter och beslutsrätt har fastställts i paragraf 52 och 64 i Arbetsordning för utrikesministeriet.

Huvuduppgifterna för enheten för utvecklingskommunikation är:

1. Allmänhets-, medie- och intressegruppskommunikation i anslutning till utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete 2. Stöd för avdelningarnas och beskickningarnas kommunikation 3. Stödjande av globalfostran - kommunikativt och som myndighetssamarbete 4. Internationella redaktörs- och sakkunnigbesök 5. Offentligt diplomatiarbete och övriga Team Finland-åtgärder

E-post

  • VIE-30@formin.fi

Postadress

Enheten för utvecklingskommunikation
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 C
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Erja-Outi Heino
Enhetschef
  • +358 295 351 384
Olli Moilanen
Innehålls- och kommunikationsexpert
samordning av informationsprojekt, global fostran
  • +358 295 350 049
Nea Koivisto
Högskolepraktikant
Eija Palosuo
Informatör
  • +358 295 351 961
Hanna Päivärinta
Informatör
publikationer och evenemang, webbkommunikation, partnerländer i Asien
  • +358 295 351 370
Virpi Sormunen
Virpi Sormunen
Informationsassistent
  • +358 295 350 407
Ruut Tolonen
Informatör
  • +358 295 350 044

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.