Enheten för Mellanöstern och Nordafrika

Enheten för Mellanöstern och Nordafrika har följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt kultur- och utvecklingssamarbetsfrågor i anslutning till bilaterala relationer och EU:s externa relationer och multilaterala organ för de länder som hör till regionen
 • regionala organisationer och andra samarbetsorgan
 • att medverka till lösningen av konflikter i regionen som en del av Finlands allmänna utrikespolitik
 • EU:s Medelhavssamarbete
 • att följa upp internationella organisationers och finansinstituts verksamhet i regionen och att tillhandahålla information om de enskilda länderna och om regionen till ministeriets övriga avdelningar.

Verksamhetsområde

Algeriet, Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Mauretanien, Oman, Palestinska området, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Tunisien

E-mail

 • ALI-10@formin.fi

Postaddress

Enheten för Mellanöstern och Nordafrika
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 B
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Kirsikka Lehto-Asikainen
Enhetschef
 • +358 295 351 851
Jaana Similä
Assistent
 • +358 295 350 212
Marita Kritsos
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 275

Teamet för Persiska viken

Miia Lahti
Teamledare
Persiska viken
 • +358 295 351 877
Kirsti Hyyppä
Ansvarig tjänsteman
Irak, Saudiarabien, Oman, Kuwait, Jemen
 • +358 295 351 430

Teamet för fredsprocessen i Mellanöstern

Marianne Mäkinen
Teamledare
fredsprocessen i Mellanöstern
 • +358 295 351 510
Hanna Lepistö
Ansvarig tjänsteman
Syrien
 • +358 295 351 834
Matti Karvanen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 806
Lotta Nuotio
Ansvarig tjänsteman
Libanon, Jordanien, palestinska områden
 • +358 295 351 505
Jenny Sjöberg
 • +358 295 351 571

Teamet för Nordafrika

Stefan Lee
Teamledare
Nordafrika
 • Stefan.Lee@formin.fi
 • +358 295 351 467
Suvi Sipilä
Inspektör
 • +358 295 351 758
Laura Vanhanen
Ansvarig tjänsteman
Algeriet, Marocko, frågor som rör Västsahara
 • +358 295 350 093

Samordning gällande Medelhavsunionen och Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet(ENPI)

Jussi Tanskanen
Biträdande ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 707
Roberto Tanzi-Albi
Roberto Tanzi-Albi
Ledande sakkunnig

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.