Enheten för inrese- och passärenden

Enheten för inrese- och passärenden har följande uppgifter:

 • deltagande i beredningen av inresepolitiken
 • utveckling av EU:s och Schengenområdets visumsystem
 • styrning och samordning av beskickningarnas inresetillståndsärenden samt avgivande av visumutlåtanden
 • styrning av beskickningarnas passärenden och samordning av verksamheten samt behandling av ansökningar från beskickningar utanför passystemet, utveckling av passystemet
 • beviljande av tjänstepass och anskaffande av visum för diplomat- och tjänstepass
 • handräckning i frågor rörande resedokumenten för utlänningar som vistas i Finland
 • godkännande av utländska resedokument
 • rättsliga frågor och lagstiftningsfrågor rörande enhetens verksamhet, inklusive experthjälp och rådgivning i samband med det.

Kundservice

Diplomat- och tjänstepass: kl. 9.00 - 12.00; med tidsbokning kl. 13.00-15.00. |

E-post: visas.passports@formin.fi

E-mail

 • KPA-20@formin.fi

Postaddress

Enheten för inrese- och passärenden
PB 423
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 E
MKE
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392652
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Leena Liukkonen
Enhetschef
 • +358 295 351 547
Jutta Mikkola
Virpi Kankare
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
samordning av inreseärenden, EU:s rättsliga och inrikes frågor
 • +358 295 351 772
Mari Vidgrén
Assistent
 • +358 295 350 090
Marita Auvinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 783
Timo Täyrynen
Ansvarig tjänsteman
Schengensamordning
 • +358 295 351 093
Eliisa Kojo
Ansvarig tjänsteman
uppehållstillstånds- och utlåtandeärenden, administration
 • +358 295 351 774
Merja Mustikka
Samordnare
utbildning om inresetillstånd och resedokument
 • +358 295 351 079
Tommy Walkila
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351819
Kia Ahlfors
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 325
Anja Lahdenperä
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 351 715
Jaana Lång
 • +358 295 350 130

Visumteamet

Saara Grip
Teamledare
visum
Taina Karpenko
Ansvarig tjänsteman
viseringsteamet
Brita Eriksson
Assistent, allmänhetstjänster
visum
Ville Karjalainen
 • +358 9 160 553 86
Jaana Honkakunnas
Assistent, allmänhetstjänster
visum
Aila Mustalahti
Assistent, allmänhetstjänster
visum
Minna Niemi
Assistent, allmänhetstjänster

Passteamet

Arja Safarov
Teamledare
passärenden
 • +358 295 351 927
Heimo Repo
Ansvarig tjänsteman passärenden
 • +358 295 351 703
Vuokko Ritari
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
utbildning om passystemet
 • +358 295 351 496

Tjänstepass och tjänstevisum

Aino Möltsi
Assistent, allmänhetstjänster
diplomat- och tjänstepass, tjänstevisum
 • +358 295 351 080
Susanne Arola

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.