Enheten för informations- och tjänstehantering

Till enhetens uppgifter hör

  • förvaltning av utrikesförvaltningens IT-arkitektur som helhet
  • förvaltning och genomförande av IT-projekt.

E-post

  • hal-44@formin.fi

Fax

  • +358 9 160 565 11

Postadress

Enheten för informations- och tjänstehantering
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392544
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Riku Pammo
Enhetschef
  • +358 295 350 712

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.