Enheten för informations- och tjänstehantering

Till enhetens uppgifter hör

 • förvaltning av utrikesförvaltningens IT-arkitektur som helhet
 • förvaltning och genomförande av IT-projekt.

Fax

 • +358 9 160 565 11

E-post

 • hal-44@formin.fi

Postadress

Enheten för informations- och tjänstehantering
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 KAB4
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392544
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Jyrki Paloposki
Jyrki Paloposki
Enhetschef
 • +358 295 350 517
Ritva Flinkman
Systemchef
 • +358 295 350 744
Sirpa Astala
Specialplanerare
 • Sirpa.Astala@formin.fi
 • +358 295 350 503
Timo Ikonen
Systemansvarig
ärendehanteringssystemet AHA
 • +358 295 351 339
Sirpa Kallatsa
Projektledare
 • +358 295 350 506
Teemu Koho
Systemplanerare
 • +358 295 350 509
Leena Mikkonen
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 327
Mika Pihlasvaara
Specialplanerare
 • +358 295 350 326
Satu Rasijeff
Teamledare
utveckling av ärendehantering och dokumentbaserad informationshantering
 • +358 295 351 057
Jussi Rauhala
Planerare för informationstjänster
 • +358 295 351 876
Tarja Salminen
Systemansvarig
SharePoint
 • +358 295 350 521
Kristina Tiitinen
Säsongarbetare
Juha Tuomainen
Systemplanerare
 • +358 295 351 479

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.