Enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik.

E-post

 • KEO-90@formin.fi

Postadress

Enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik.
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Pasi Pöysäri
Enhetschef
 • +358 295 350 022
Jarmo Sareva
Ambassadör för Innovation
 • +358 295 350 418
Marjo Pekkanen
Marjo Pekkanen
Rådgivare till President Halonen
Jan Wahlberg
Jan Wahlberg
Klimatambassadör
 • +358 50 567 7090
Inka Kari
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 176

FN:s utveckligspolitik och Agenda 2030 koordination

Mikael Långström
Biträdande Enhetschef, Agenda 2030
 • +358 295 351 371
Kristiina Hope
Kristiina Hope
FN-rekryteringar, inklusive JPO, UNV, SARC
 • +358 50 472 0141
 • +358 295 350 569
Helena Silvonen
Ansvarig tjänsteman
Hållbar utveckling, FN-generalförsamlingens II utskott, ECOSOC och HLPF
 • +358 295 351 134

FN:s utvecklingssystem och vissa miljöavtal

Tanja Grén
Teamledare
Reformen av FN:s utvecklingssystem, UNOPS
 • +358 295 351 683
Tanja Leikas-Bottà
UN Women, jämställdhet
 • +358 295 350 370
Elisa Norvanto
 • +358 295 350 334
Maria Forslund
UNEP, GEF, internationell klimatpolitik
 • +358 295 351 702
Katharina Bäckman
Internationell naturresurspolitik, desertifikation
 • +358 295 350 146
Liisa Valjento
Specialuppdrag, UNICEF, UNDP
 • +358 295 351 153

Klimat- och vattenpolitik

Hanna-Leena Lampi
Teamledare, internationella klimatpolitik
 • +358 295 351 863
Johanna Pietikäinen
Internationell klimatpolitik, klimatfinansiering
 • +358 295 351 030
Katariina Oivo
Internationell vatten- och klimatpolitik
 • +358 295 350 203
Saana Ahonen
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 688

Innovationer och digital samarbete

Emilia Mustajärvi
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 376
Sanni Mäntyniemi
Utvecklingspolitisk rådgivare
 • +358 295 350 253
Eero Vento
Eero Vento
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 448

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.