Enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik.

E-post

 • KEO-90@formin.fi

Postadress

Enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik.
PB 26
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kyrkogatan 12
00170
HELSINGFORS
FINLAND

Pasi Pöysäri
Enhetschef
 • +358 295 350 022
Jarmo Sareva
Ambassadör för Innovation
 • +358 295 350 418
Petra Yliportimo
Rådgivare till President Halonen
 • +358 295 351 842
Miika Tomi
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 356

FN:s utveckligspolitik och Agenda 2030 koordination

Mikael Långström
Biträdande Enhetschef, Agenda 2030
 • +358 295 351 371
Merja Kärkkäinen
FN rekryteringar (JPO, UNV, SARC)
 • +358 295 350 289

FN:s utvecklingssystem och vissa miljöavtal

Tanja Grén
Teamledare
Reformen av FN:s utvecklingssystem, UNOPS
 • +358 295 351 683
Tanja Leikas-Bottà
UN Women, UNICEF, jämställdhet
 • +358 295 350 370
Maria Forslund
UNEP, GEF
 • +358 295 351 702
Katharina Bäckman
Internationell naturresurspolitik
 • +358 295 350 146
Liisa Valjento
Specialuppdrag, UNICEF, UNDP
 • +358 295 351 153

Klimat- och vattenpolitik

Hanna-Leena Lampi
Teamledare, internationella klimatpolitik
 • +358 295 351 863
Johanna Pietikäinen
Internationell klimatpolitik, miljöfinansiering
 • +358 295 351 030
Viivi Kuvaja
Specialist, EU Affären, Internationell klimatpolitik
 • +358 295 350 178

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.